Våra fastigheter

Vårt fastighetsbestånd består av sju byggnader på tre fastigheter belägna i de centrala delarna av Örebro på Söder, Öster och Norr. Byggnadsåren är varierande från tidigt 1900-tal till vår senaste byggproduktion färdigställt 2008.

Totalt har vi nästan 200 lägenheter i varierande storlek och hyror. Fastigheterna är anpassade till seniorboende med bl.a. timers i köken, hissar, ramper, låga trösklar samt i de senast byggda husen även centraldammsugare, eluppvärmda badrumsgolv mm.

Vi värnar också om vår inre och yttre miljö med t.ex. samlingsutrymmen, hobbyrum mm. Till samtliga fastigheter finns även möjlighet att utnyttja uteplatser och trädgårdar.

Under rubrikerna Söder, Järnvägsgatan och Wadköping kan du läsa mer om respektive fastighet.