Om Cederbergska stiftelsen

Om oss

Alltsammans började med en bazar år 1889. Två systrar Fagerhult som hade modeaffär på Stortorget i Örebro ville skapa ett hem åt äldre, fattiga kvinnor som var alltför blyga för att våga söka ekonomisk hjälp.

Idag hyr sällskapet nästan 200 lägenheter i 3 fastigheter. Fastigheterna ägs av Cederbergska stiftelsen som hyr ut dessa till Sällskapet Pauvres Honteux Vänner i Örebro. De ursprungliga stadgarna har ändrats så att det numera inte enbart är ensamstående kvinnor som får bo hos sällskapet. Efter den stora donationen av systrarna Cederberg byggdes ett nytt hus 1967  på tomten invid det gamla tornhuset på Södra Allén och där fick även herrar bo.

Idag äger Kerstin och Anna Cederbergs stiftelse tre hus på Söder, ett i Wadköping samt tre hus med centralt läge på Järnvägsgatan i Örebro.

Sällskapet Pauvres Honteux Vänner i Örebro

Sällskapet Pauvres Honteux Vänner är en förening och förkortas vanligen PHV. Som inflyttad senior hyresgäst hos oss på Cederbergska stiftelsen blir man medlem i PHV för en engångskostnad av etthundra kronor. Cederbergska stiftelsen äger och förvaltar sina fastigheter helt själva. PHV och dess medlemmar hyr sina bostäder av Cederbergska stiftelsen. Cederbergska stiftelsen och PHV har var sin styrelse. I PHV´s styrelse finns representanter från de boende, vilket möjliggör ett visst inflytande i till exempel boendemiljöfrågor.

Styrelsen

Styrelsen för Kerstin och Anna Cederbergs stiftelse består av ordförande Björn Åqvist, vice ordförande Robert Asplund samt ledamot Annica Lindkvist. Dessa personer ingår också i styrelsen för Sällskapet Pauvres Honteux Vänner i Örebro tillsammans med tre boenderepresentanter.

Historia

1889 före basaren, var tanken att i Örebro grunda ett hem för äldre behövande aktningsvärda fruntimmer. Systrarna Fagerhult var initiativtagare och kontaktade Hilma Helling som var dåvarande landssekreterarens hustru. Hilma kontaktade andra prominenta damer i Örebro och den första basaren ägde rum 16 maj 1889 av åtta fruar. Nettot blev 2.503.-. Genom gåvor och donationer ökade kapitalet och den 10 april 1894 bildades Pauvres Honteux Vänner i Örebro.

Ansökan till Drätselkammaren för tomt som man också blev erbjuden i hörnet av dåvarande Bondegatan och Kungsgatan. Det var då hästhandlare Vestholm dök upp. Vestholm sålde sitt hus Södra Allén 11 för 21.000.- till Sällskapet. Till- & ombyggnad skedde för 50.362.- och 1896-1898 flyttade de första hyresgästerna in.

Ur stadgarna: Sällskapet har till ändamål att åt äldre bildade kvinnor som är i behov därav, dels tillhandahålla bostad i de av sällskapets inrättade pensionärshemmen, dels tillhandahålla viss kost och vård. Sällskapets styrelse har dock rätt att i särskilda fall på motsvarande villkor bereda plats också åt äldre bildade äkta makar eller ensamstående män. Stadgarna har under åren justerats och idag är det t.ex. tillåtet med husdjur i samtliga fastigheter.

Bland donatorerna kan nämnas namnet Cederberg. Disponenten Fritiof Cederberg var intresserad ordförande 1896-1909 och dessutom frikostig donator. Även hans son Carl Cederberg och hans systrar Kerstin och Anna Cederberg var intresserade och besökte ofta de gamla damerna på hemmet. När Anna Cederberg avled 1957 bildades stiftelsen Kerstin & Anna Cederbergs stiftelse och i samband med detta gjordes en donation till större delen bestående av bryggeriaktier i Norlings Bryggeri, Örebro Bryggeri och AB Kedjan. Dessa aktier köptes underhand upp av Pripps och omplacerades i ett flertal av börsens större bolag.

Vid denna tid var stadens borgmästare Gösta Strandell styrelseordförande (1936-1974).

Fastighetsbeståndet utökades 1967 med byggandet av Södra Allén 9 innehållande 27 lägenheter, inköp av tomten Anden 1 mellan Wadköping och Slussen för byggande av 28 lägenheter med inflyttning 1998, inköp av fastigheten Tunnbindargränd 6 av det kommunala bostadsbolaget ÖBO 1992 med 67 lägenheter, samt nyproduktion av 62 lägenheter på Järnvägsgatan 19-25 som färdigställdes 2008.

Idag hyr sällskapet nästan 200 lägenheter i 3 fastigheter. Fastigheterna ägs av Kerstin och Anna Cederbergs stiftelse som hyr ut dessa till Sällskapet Pauvres Honteux Vänner i Örebro.

Boken ”Från basar till boende” som skrivits av Sture Nilsson utkom år 2001. ”Ett gott kvarter” som också skrivits av Sture Nilsson utkom år 2008. Båda böckerna finns att rekvirera från kontoret för en kostnad av kr 150.-/st.