Bo hos oss

Är du intresserad av att bo i våra fastigheter? Lämna en intresseanmälan.

Intresseanmälan

För att ansöka om lägenhet fyll i formuläret nedan.

Sökande Person

ÅÅÅÅMMDD

Adress

Boende

Undertecknad/undertecknade ansöker härmed om lägenhet hos Sällskapet Pauvres Honteux Vänner I Örebro som disponerar fastigheter för seniorboende vid Södra Allén 9 och 11, Tunnbindargränd 6, Wadköpingsvägen 8-18, samt Järnvägsgatan 19-25.

Enligt Sällskapets rekommendationer är högsta ålder vid inflyttning 85 år, eller 170 år tillsammans vid samboende. Vidare finns en nedre gräns om 55 respektive 110 år vid inflyttning, samt att man måste ha fyllt 50 år när man ställer sig i kö för boende hos Sällskapet.

Om man blivit erbjuden lägenhet två gånger och tackat nej får man vänta i tre år på nytt erbjudande.

För boende är medlemskap i Sällskapet obligatoriskt och medlemsavgiften är kr 100.- för ständigt medlemskap.

För köande tas en administrationsavgift på kr 150.- per år ut. Detta sätts in på Bankgiro 177-7564. När vi fått in betalningen för den administrativa avgiften så registrerar vi er i vår intressekö. Avgiften aviseras varje vår.