Vår verksamhet

Ändamålet med verksamheten är att tillhandahålla lägenheter för äldre boende som har anknytning till Örebro. I anslutning till inflyttning i Cederbergska stiftelsens lägenheter blir du medlem i Sällskapet Pauvres Honteux Vänner i Örebro. Medlemskapet ger dig tillgång till våra tjänster och utbud av olika aktiviteter.

För att kunna ta del av de aktiviteter som erbjuds, rekommenderar vi att man vid uthyrningstillfället har en högsta ålder för ensamstående på 85 år och för sammanboende en sammanlagd ålder av 170 år. Vi rekommenderar dock att inflyttning sker före 75 års ålder. Vid inflyttning i tidig ålder rekommenderar vi 55 år eller 110 år tillsammans. Vidare bör man fyllt 50 år för att anmäla intresse för bostad.

Våra fastigheter

Har du några frågor eller funderingar?
Kontakta oss här